Basic Information
Gene ID ENSETEG00000000117
Gene Name ENSETEG00000000117
Full Name ENSETEG00000000117
Organism Echinops telfairi [9371]

Cross Reference
UniProt NULL UniGene NULL
PDB NULL OMIM NULL
KEGG NULL UCSC NULL

Protein Interactions
DIP NULL
IntAct NULL
MINT NULL
STRING NULL

Ensembl/RefSeq
Transcript ID
Protein ID
Gene ID
ENSEMBL

InterPro Annotation
Protein Program Term IPRS Start End Score Description
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 250 280 2.70e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 281 306 2.20e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 307 336 1.50e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 337 364 1.50e-16 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 365 392 2.40e-11 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 393 420 2.80e-15 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 421 447 2.50e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 448 466 1.20e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 467 495 1.80e-09 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 91 116 9.30e-08 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000090 Pfam PF00096 IPR007087 391 413 1.40e-06 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 253 273 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 281 301 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 309 329 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 337 357 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 365 385 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 393 413 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 421 441 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 449 469 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 94 114 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 173 204 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 251 278 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 279 306 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 307 334 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 335 362 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 363 390 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 391 418 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 419 446 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 447 474 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 92 119 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 173 199 3.70e-02 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 251 273 7.90e-07 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 279 301 1.30e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 307 329 1.70e-04 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 335 357 1.20e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 363 385 2.00e-04 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 391 413 1.30e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 419 441 4.30e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 447 469 2.70e-04 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 475 494 1.00e-01 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000090 SMART SM00355 IPR015880 92 114 4.70e-05 Zinc finger, C2H2-like

Pfam Annotation
Protein Pfam ID E.value Name Description
ENSETEP00000000090 PF00096 0 zf-C2H2 Zinc finger, C2H2 type
ENSETEP00000000090 PF13465 0 zf-H2C2_2 Zinc-finger double domain
ENSETEP00000000090 PF13912 7.6e-27 zf-C2H2_6 C2H2-type zinc finger
ENSETEP00000000090 PF13894 3.9e-17 zf-C2H2_4 C2H2-type zinc finger
ENSETEP00000000090 PF09723 6.4e-07 Zn-ribbon_8 Zinc ribbon domain
ENSETEP00000000090 PF12171 5.2e-05 zf-C2H2_jaz Zinc-finger double-stranded RNA-binding

Gene Ontology Annotation
Protein Entry Name Space Description
ENSETEP00000000090 GO:0006351 biological_process transcription, DNA-templated
ENSETEP00000000090 GO:0006355 biological_process regulation of transcription, DNA-templated
ENSETEP00000000090 GO:0005634 cellular_component nucleus
ENSETEP00000000090 GO:0003677 molecular_function DNA binding
ENSETEP00000000090 GO:0046872 molecular_function metal ion binding