Basic Information
Gene ID ENSETEG00000000328
Gene Name ENSETEG00000000328
Full Name ENSETEG00000000328
Organism Echinops telfairi [9371]

Cross Reference
UniProt NULL UniGene NULL
PDB NULL OMIM NULL
KEGG NULL UCSC NULL

Protein Interactions
DIP NULL
IntAct NULL
MINT NULL
STRING NULL

Ensembl/RefSeq
Transcript ID
Protein ID
Gene ID
ENSEMBL

InterPro Annotation
Protein Program Term IPRS Start End Score Description
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 165 185 3.80e-11 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 186 198 5.10e-07 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 199 221 3.20e-06 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 222 248 9.10e-08 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 249 274 4.40e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 275 303 1.90e-16 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 304 329 6.80e-13 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 330 360 1.00e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 361 388 2.40e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 389 416 1.00e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 417 443 1.30e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 444 462 2.00e-15 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 463 494 1.70e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 169 189 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 249 269 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 277 297 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 305 325 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 333 353 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 361 381 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 389 409 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 417 437 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 445 465 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 473 493 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 167 194 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 195 219 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 220 246 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 247 274 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 275 302 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 303 330 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 331 358 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 359 386 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 387 414 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 415 442 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 443 470 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 471 494 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 167 189 2.40e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 195 214 8.50e-02 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 247 269 1.70e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 275 297 9.00e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 303 325 1.50e-04 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 331 353 4.10e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 359 381 1.30e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 387 409 1.10e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 415 437 4.90e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 443 465 9.00e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000254 SMART SM00355 IPR015880 471 493 1.70e-05 Zinc finger, C2H2-like

Pfam Annotation
Protein Pfam ID E.value Name Description
ENSETEP00000000254 PF00096 0 zf-C2H2 Zinc finger, C2H2 type
ENSETEP00000000254 PF13465 0 zf-H2C2_2 Zinc-finger double domain
ENSETEP00000000254 PF13894 9.9e-18 zf-C2H2_4 C2H2-type zinc finger
ENSETEP00000000254 PF12171 4e-10 zf-C2H2_jaz Zinc-finger double-stranded RNA-binding

Gene Ontology Annotation
Protein Entry Name Space Description
ENSETEP00000000254 GO:0006351 biological_process transcription, DNA-templated
ENSETEP00000000254 GO:0006355 biological_process regulation of transcription, DNA-templated
ENSETEP00000000254 GO:0005634 cellular_component nucleus
ENSETEP00000000254 GO:0003677 molecular_function DNA binding
ENSETEP00000000254 GO:0046872 molecular_function metal ion binding

Paralogs
ENSETEG00000016405