Basic Information
Gene ID ENSETEG00000000551
Gene Name ENSETEG00000000551
Full Name ENSETEG00000000551
Organism Echinops telfairi [9371]

Cross Reference
UniProt NULL UniGene NULL
PDB NULL OMIM NULL
KEGG NULL UCSC NULL

Protein Interactions
DIP NULL
IntAct NULL
MINT NULL
STRING NULL

Ensembl/RefSeq
Transcript ID
Protein ID
Gene ID
ENSEMBL

InterPro Annotation
Protein Program Term IPRS Start End Score Description
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 227 258 4.50e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 259 286 1.50e-16 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 287 313 6.60e-15 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 314 332 4.60e-15 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 333 355 3.90e-10 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 365 395 3.20e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 396 423 4.90e-16 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 424 449 9.80e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 450 479 2.90e-13 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 480 506 2.40e-13 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 507 531 4.30e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 231 251 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 259 279 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 287 307 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 315 335 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 368 388 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 396 416 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 424 444 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 452 472 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 480 500 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 508 528 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 229 256 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 257 284 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 285 312 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 313 340 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 366 393 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 394 421 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 422 449 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 450 477 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 478 505 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 506 533 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 229 251 1.30e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 257 279 7.10e-07 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 285 307 7.10e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 313 335 6.50e-07 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 341 360 3.50e-01 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 366 388 2.50e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 394 416 1.50e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 422 444 7.30e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 450 472 2.70e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 478 500 1.20e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000000438 SMART SM00355 IPR015880 506 528 2.10e-06 Zinc finger, C2H2-like

Pfam Annotation
Protein Pfam ID E.value Name Description
ENSETEP00000000438 PF00096 0 zf-C2H2 Zinc finger, C2H2 type
ENSETEP00000000438 PF13465 0 zf-H2C2_2 Zinc-finger double domain
ENSETEP00000000438 PF13894 1.4e-35 zf-C2H2_4 C2H2-type zinc finger
ENSETEP00000000438 PF13912 2.2e-31 zf-C2H2_6 C2H2-type zinc finger
ENSETEP00000000438 PF12171 9.6e-22 zf-C2H2_jaz Zinc-finger double-stranded RNA-binding
ENSETEP00000000438 PF09723 5.1e-07 Zn-ribbon_8 Zinc ribbon domain
ENSETEP00000000438 PF12760 1.4e-06 Zn_Tnp_IS1595 Transposase zinc-ribbon domain
ENSETEP00000000438 PF12874 7.8e-05 zf-met Zinc-finger of C2H2 type
ENSETEP00000000438 PF01286 0.00065 XPA_N XPA protein N-terminal

Gene Ontology Annotation
Protein Entry Name Space Description
ENSETEP00000000438 GO:0006351 biological_process transcription, DNA-templated
ENSETEP00000000438 GO:0006355 biological_process regulation of transcription, DNA-templated
ENSETEP00000000438 GO:0005634 cellular_component nucleus
ENSETEP00000000438 GO:0003677 molecular_function DNA binding
ENSETEP00000000438 GO:0046872 molecular_function metal ion binding