Basic Information
Gene ID ENSOGAG00000011639
Gene Name NULL
Full Name Uncharacterized protein
Organism Otolemur garnettii [30611]

Cross Reference
UniProt H0X578 UniGene NULL
PDB NULL OMIM NULL
KEGG NULL UCSC NULL

Protein Interactions
DIP NULL
IntAct NULL
MINT NULL
STRING NULL

Ensembl/RefSeq
Transcript ID
Protein ID
Gene ID
ENSEMBL

InterPro Annotation
Protein Program Term IPRS Start End Score Description
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 1019 1046 7.50e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 1047 1073 3.50e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 1074 1099 2.80e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 1100 1129 2.30e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 1130 1151 1.60e-15 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 147 176 1.30e-08 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 203 234 2.60e-11 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 235 263 2.20e-15 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 264 289 5.30e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 290 308 5.40e-15 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 309 343 1.10e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 344 374 6.30e-21 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 375 402 1.20e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 403 430 3.10e-20 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 431 458 7.60e-15 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 459 486 5.50e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 487 519 4.10e-13 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 520 547 9.10e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 548 575 1.00e-15 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 576 603 7.20e-16 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 604 631 1.20e-12 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 632 658 6.10e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 659 684 3.00e-16 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 685 715 1.20e-14 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 716 743 1.20e-13 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 744 771 2.70e-17 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 772 798 2.90e-19 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 799 817 7.70e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 818 845 9.90e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 846 880 3.00e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 887 906 2.60e-06 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 907 934 1.30e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 935 962 8.10e-18 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 963 990 7.90e-20 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 991 1018 9.30e-19 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSOGAP00000010416 Pfam PF00096 IPR007087 1073 1095 5.40e-06 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 Pfam PF01352 IPR001909 15 55 2.70e-21 Krueppel-associated box
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 1019 1039 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 1047 1067 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 1075 1095 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 1103 1123 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 1131 1151 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 151 171 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 207 227 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 235 255 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 263 283 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 291 311 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 319 339 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 347 367 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 375 395 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 403 423 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 431 452 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 459 479 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 520 540 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 548 568 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 576 596 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 604 624 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 632 652 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 660 680 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 688 708 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 716 737 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 744 764 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 772 792 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 800 820 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 828 848 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 856 876 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 907 927 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 935 955 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 963 983 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 991 1011 - Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 1017 1044 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 1045 1072 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 1073 1100 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 1101 1128 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 1129 1151 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 149 176 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 205 232 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 233 260 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 261 288 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 289 316 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 317 344 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 345 372 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 373 400 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 401 428 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 429 456 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 457 484 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 485 517 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 518 545 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 546 573 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 574 601 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 602 629 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 630 657 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 658 685 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 686 713 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 714 741 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 742 769 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 770 797 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 798 825 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 826 853 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 854 881 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 905 932 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 933 960 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 961 988 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 989 1016 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSOGAP00000010416 ProSiteProfiles PS50805 IPR001909 15 88 0.00e-00 Krueppel-associated box
ENSOGAP00000010416 SMART SM00349 IPR001909 15 77 6.00e-33 Krueppel-associated box
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 1017 1039 1.60e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 1045 1067 3.30e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 1073 1095 4.90e-07 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 1101 1123 1.70e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 1129 1151 4.90e-07 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 149 171 5.20e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 205 227 8.40e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 233 255 7.60e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 261 283 3.60e-08 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 289 311 6.00e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 317 339 7.60e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 345 367 1.80e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 373 395 2.20e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 401 423 6.50e-07 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 429 451 2.10e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 457 479 2.50e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 485 512 1.30e-01 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 518 540 9.70e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 546 568 2.20e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 574 596 9.40e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 602 624 3.40e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 630 652 8.60e-03 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 658 680 4.90e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 686 708 4.20e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 714 736 3.30e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 742 764 4.20e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 770 792 1.10e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 798 820 7.40e-07 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 826 848 1.40e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 854 876 1.10e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 905 927 8.00e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 933 955 4.90e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 961 983 4.10e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SMART SM00355 IPR015880 989 1011 1.40e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSOGAP00000010416 SUPERFAMILY SSF109640 IPR001909 14 72 0.00e-00 Krueppel-associated box

Pfam Annotation
Protein Pfam ID E.value Name Description
ENSOGAP00000010416 PF00096 0 zf-C2H2 Zinc finger, C2H2 type
ENSOGAP00000010416 PF13465 0 zf-H2C2_2 Zinc-finger double domain
ENSOGAP00000010416 PF13894 0 zf-C2H2_4 C2H2-type zinc finger
ENSOGAP00000010416 PF13912 0 zf-C2H2_6 C2H2-type zinc finger
ENSOGAP00000010416 PF01352 1.2e-21 KRAB KRAB box
ENSOGAP00000010416 PF15631 2.8e-10 Imm-NTF2-2 NTF2 fold immunity protein
ENSOGAP00000010416 PF01286 1.1e-08 XPA_N XPA protein N-terminal
ENSOGAP00000010416 PF12171 8.2e-08 zf-C2H2_jaz Zinc-finger double-stranded RNA-binding
ENSOGAP00000010416 PF09723 2.3e-06 Zn-ribbon_8 Zinc ribbon domain

Gene Ontology Annotation
Protein Entry Name Space Description
ENSOGAP00000010416 GO:0006351 biological_process transcription, DNA-templated
ENSOGAP00000010416 GO:0006355 biological_process regulation of transcription, DNA-templated
ENSOGAP00000010416 GO:0005634 cellular_component nucleus
ENSOGAP00000010416 GO:0003677 molecular_function DNA binding
ENSOGAP00000010416 GO:0046872 molecular_function metal ion binding

Orthologs
TAXID Organism Gene ID TAXID Organism Gene ID
9785 Loxodonta africana ENSLAFG00000010535 9358 Choloepus hoffmanni ENSCHOG00000001749
10020 Dipodomys ordii ENSDORG00000011889 30608 Microcebus murinus ENSMICG00000012932
9986 Oryctolagus cuniculus ENSOCUG00000022081 43179 Ictidomys tridecemlineatus ENSSTOG00000021142
9739 Tursiops truncatus ENSTTRG00000013859 9601 Pongo abelii ENSPPYG00000018990
42254 Sorex araneus ENSSARG00000004570