Basic Information
Gene ID ENSTBEG00000003339
Gene Name ENSTBEG00000003339
Full Name ENSTBEG00000003339
Organism Tupaia belangeri [37347]

Cross Reference
UniProt NULL UniGene NULL
PDB NULL OMIM NULL
KEGG NULL UCSC NULL

Protein Interactions
DIP NULL
IntAct NULL
MINT NULL
STRING NULL

Ensembl/RefSeq
Transcript ID
Protein ID
Gene ID
ENSEMBL

InterPro Annotation
Protein Program Term IPRS Start End Score Description
ENSTBEP00000002895 Gene3D G3DSA:1.10.565.10 IPR008946 190 268 1.90e-35 Nuclear hormone receptor, ligand-binding
ENSTBEP00000002895 Gene3D G3DSA:1.10.565.10 IPR008946 39 164 1.30e-42 Nuclear hormone receptor, ligand-binding
ENSTBEP00000002895 Pfam PF00104 IPR000536 194 251 1.10e-09 Nuclear hormone receptor, ligand-binding, core
ENSTBEP00000002895 Pfam PF00104 IPR000536 65 140 6.30e-12 Nuclear hormone receptor, ligand-binding, core
ENSTBEP00000002895 PRINTS PR00398 IPR001723 103 119 3.70e-18 Steroid hormone receptor
ENSTBEP00000002895 PRINTS PR00398 IPR001723 227 244 3.70e-18 Steroid hormone receptor
ENSTBEP00000002895 PRINTS PR00398 IPR001723 82 103 3.70e-18 Steroid hormone receptor
ENSTBEP00000002895 PRINTS PR01282 IPR003068 128 146 3.60e-75 Transcription factor COUP
ENSTBEP00000002895