Basic Information
Gene ID ENSETEG00000017697
Gene Name ENSETEG00000017697
Full Name ENSETEG00000017697
Organism Echinops telfairi [9371]

Cross Reference
UniProt NULL UniGene NULL
PDB NULL OMIM NULL
KEGG NULL UCSC NULL

Protein Interactions
DIP NULL
IntAct NULL
MINT NULL
STRING NULL

Ensembl/RefSeq
Transcript ID
Protein ID
Gene ID
ENSEMBL

InterPro Annotation
Protein Program Term IPRS Start End Score Description
ENSETEP00000014375 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 264 295 5.40e-09 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000014375 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 296 323 2.00e-09 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000014375 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 324 352 5.00e-09 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000014375 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 353 379 1.90e-12 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000014375 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 380 398 3.80e-11 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000014375 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 399 432 8.10e-12 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000014375 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 509 523 1.80e-05 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000014375 Gene3D G3DSA:3.30.160.60 IPR013087 524 541 5.00e-06 Zinc finger C2H2-type/integrase DNA-binding domain
ENSETEP00000014375 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 268 288 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 296 316 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 324 345 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 409 430 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSitePatterns PS00028 IPR007087 525 546 - Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 266 293 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 294 321 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 322 350 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 351 378 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 379 406 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 407 435 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 437 522 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 523 546 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 ProSiteProfiles PS50157 IPR007087 555 617 0.00e-00 Zinc finger, C2H2
ENSETEP00000014375 SMART SM00355 IPR015880 266 288 4.10e-07 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000014375 SMART SM00355 IPR015880 294 316 2.40e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000014375 SMART SM00355 IPR015880 322 345 2.30e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000014375 SMART SM00355 IPR015880 351 373 1.70e-05 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000014375 SMART SM00355 IPR015880 379 401 6.80e-06 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000014375 SMART SM00355 IPR015880 407 430 6.70e-04 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000014375 SMART SM00355 IPR015880 437 457 1.50e-01 Zinc finger, C2H2-like
ENSETEP00000014375 SMART SM00355 IPR015880 523 546 8.20e-05 Zinc finger, C2H2-like

Pfam Annotation
Protein Pfam ID E.value Name Description
ENSETEP00000014375 PF13465 0 zf-H2C2_2 Zinc-finger double domain
ENSETEP00000014375 PF00096 4.9e-23 zf-C2H2 Zinc finger, C2H2 type
ENSETEP00000014375 PF13894 6.1e-17 zf-C2H2_4 C2H2-type zinc finger
ENSETEP00000014375 PF12171 3.6e-07 zf-C2H2_jaz Zinc-finger double-stranded RNA-binding
ENSETEP00000014375 PF13909 2.2e-05 zf-H2C2_5 C2H2-type zinc-finger domain

Gene Ontology Annotation
Protein Entry Name Space Description
ENSETEP00000014375 GO:0006351 biological_process transcription, DNA-templated
ENSETEP00000014375